Elektronske komponente aktivne

330,00 rsd.

IGW30N60TP TRANZISTOR

390,00 rsd.

IKW30N60DTP TRANZISTOR

120,00 rsd.

ZXMN3A03E6TA IC KOLO

1.500,00 rsd.

LED BAR-LAKI32

4.900,00 rsd.

LED BAR-SHARP42L

2.590,00 rsd.

LED BAR-VOX43ADW

LED BAR-OK 40450-B

3.200,00 rsd.

LED BAR-FOX39

6.090,00 rsd.

LED BAR-SAMSUNG50LR

25,00 rsd.

P6KE27CA DIODA

120,00 rsd.

6N136 IC KOLO-Tosh

890,00 rsd.

IR2132P IC KOLO

350,00 rsd.

LNK6777V IC KOLO

2.590,00 rsd.

LED BAR-LG43V16

120,00 rsd.

IRLL2705 TRANZISTOR

150,00 rsd.

STP55NF06 TRANZISTOR

120,00 rsd.

TLP624 INTEGRALNO KOLO